Et sanserike for autister

For å bedre kommunikasjonsevne og dermed evnen til innlæring kan man ta i bruk en metode som kalles for snoezelen Denne metoden ble utviklet i Holland på 70- tallet. Ordet er sammensatt av de to Hollandske ordene " snuffelen" og " doezelen" som betyr å " snuse" - dvs å bruke en eller flere sanser aktivt for å få informasjon om omverdenen, og doezelen betyr å " døse"- dvs å dempe noe av den sansepåvirkningen som hjernen blir utsatt for i omgivelsene våre.
Snoezelen er blitt beskrevet som et "sanserike" eller et "opplevelsesrike". Utgangspunktet er betydningen av samspill og kommunikasjon, og det å se sansene som en bro mellom den ytre og den indre verden. Hensikten er å skape opplevelser, erfaringer og mulighet for utvikling.
Dette konseptet går ut på å ha en helhetlig tankegang der man på ulike kontrollerbare måter stimulerer sansene ved hjelp av farger, lyseffekter, lyd, musikk, vibrasjoner, taktile materialer og lukter.
Denne metoden er mest utbredt der man jobber med fysisk- og psykisk funksjonshemmede, men det benyttes også noen steder innen eldreomsorgen. I Norge har vi kanskje ikke vært like flinke til å ta det i bruk som blant annet i England. 
Forrige innlegg viste hvordan man kan benytte Snoezelen i forhold til blant annet alzheimer. Denne filmen sier noe om positiv påvirkning på læring for barn med autisme.

For en aktivitør handler det om å kunne tilrettelegge slik at brukeren får en bedre hverdag ved å ha påvirkning på eget liv. Bevisst bruk av sansestimulering kan bidra til dette. 0 kommentarer: