Kommunikasjon


Som aktivitør jobber man med å veilede andre mennesker, og det å ha kunnskap om kommunikasjon er sentralt i yrket. Samhandling og dialog er viktig for å kunne veilede et annet menneske. Brukerne man jobber med kan ha en eller flere funksjonssvikt i sanseapparatet. For å øke evnen til kommunikasjon kan man stimulere disse sansene ved hjelp av ulike aktiviteter. 
I følge psykolog Roger Baker lever vi i to verdener. Vi har vår indre, personlige verden med våre tanker, følelser, minner og opplevelser. Man kan drømme seg bort til et opplevd minne og en kan dagdrømme om ting som aldri kommer til å skje. Drømmer har ingen grenser. Den andre verden er vår fysiske, faktiske verden, eller den ytre verden. I den verden er vi sosiale, omgås og kommuniserer med andre mennesker og dyr. Koblingen mellom disse verdener skjer nettopp gjennom sansene våre. Vi kan på en måte si at vi lever gjennom sansene våre eller er sånn vi er på grunn av sansene våre. Når vi prater, utveksler ideer, tanker og kommuniserer med hverandre kobles disse to verdener med hverandre.
Luktesansen er en av 8 sanser. "Luktnerven er koblet til den delen av hjernen som kalles "det limbiske system". Følelsene våre styres også herfra, og dette kan forklare hvorfor lukt kan påvirke oss sterkt følelesesmessig. Lukten av en bestemt parfyme eller en bestemt matrett kan sette hukommelsen og følelsene i sving på en helt annen måte enn om du bare ser på et bilde fra en anledning der du også opplevde en lukt." Du kan lese mer om luktesansen på:                      www.fysikknett.no
Det å lage mat eller bake er gode aktiviteter for å observere en brukers ressurser eller begrensninger og skape muligheter for dialog. Her appeleres det til følelsene via lukt og opplevelser og vi kan skape dialog gjennom erindring og aktivitet.
Dette gjelder for alle brukergrupper også for å skape mestringsfølelse hos barn.   

1 kommentarer:

kristin sa...

Hei:) Jeg fant denne bloggen da jeg trykte på "aktivitør" på profilen min:)
Så interessant lesning! Kan jeg putte deg på "blogger-jeg-følger-lista" mi?
Jeg er selv utdannet aktivitør, og har en drøm om å åpne eget arbeids- og aktivitetssenter for menneskre med spesielle behov. ...En gang skal det bli! Nå håper jeg først og fremst på en aktivitørjobb etter at jeg er ferdig med mammaperm.
som sagt, koselig lesing;) Jeg kommer nok til å følge med bloggen din!

hilsen kristin