Tilrettelagt arbeid


I Norge har aktivitørene tradisjonelt jobbet på arbeidsstuer, men det er nå forandret. En aktivitør skal også ha kompetanse i blant annet omsorgsrettet arbeid, formingsaktiviteter og materialkunnskap. 
På grunn av økt krav i arbeidslivet havner stadig flere utenfor og trenger tilrettelegging på arbeidsplassen. En aktivitør skal også være en slags koordinator som leder og bidrar til å styre dette tilbudet. 
Det finnes mange varige tilrettelagte arbeidsplasser dersom et menneske ikke kan klare å være i et ordinært arbeidsliv. Kravet til inntjening ved disse bedriftene er de samme som ellers i samfunnet. Oppgaven til aktivitørene kan ofte være å finne gode produkter å produsere der det kan være behov for forenklinger. Dette kan være en utfordring. Mange aktivitører har tidligere opplevd at de blir sittende å reparere, gjøre om eller produsere mye av produktene selv, og da er jo hele poenget borte. Jeg har funnet noen bedrifter som har lykkes godt i å løfte produksjonen slik at de klarer å lage gode produkter. Hva er det som gjør at de får til dette?
Det hele handler om å tørre å satse, ha et godt samarbeide og jobbe tverrfaglig. 
Opp&lek ved Åspro i Ås kommune, Fretex re- design og Aurora er gode eksempler der de har fått til dette. De tør å satse på god design og løfter anerkjennelsen for arbeidet og produktene sine gjennom dette. Jeg har ikke funnet så mange andre bedrifter som har satset på  design. Kanskje dette kan være noe å forske og utfordre disse  ulike vekstbedriftene på?
- Samarbeid mellom ulike håndverksfag, aktivitører og designere, der de har mennesket i sentrum for produksjon og der hjerte er med i arbeidet...
Her er linkene til de bedriftene jeg snakker om:


0 kommentarer: