Elevenes ulike læringstiler og ikt


-En video fra You tube som er verdt å se.
Hvilken læringsstil har du og hvordan  dette stiller seg i forhold til digitale verktøy innen pedagogikk.  Viking smykker

 Bilde over er av kongesmykket
Bilde under er korset

Viking smykker

Jeg har lenge tenkt at jeg ville lære meg hvordan man lager kongesmykke med ring teknikk.
Det vil si å sette sammen ringer i ulike mønstre og rapporter. Dette fikk jeg muligheten til i går. Det var fantastisk morsomt. Jeg kjente en sterk indre motivasjon, konsentrasjon og indre ro.
Jeg vet at dette er en teknikk som appelerer til gutter. Finmotorisk arbeid og et fint men et røft uttrykk samtidig. Smykkene kan også gjerne settes sammen med skinn og lær for å gi et røffere uttrykk. Her har vi lagt smykkene i vibrasjonsmaskinen slik at de blir blanke. Man kan oksydere også, da blir smykkene mere mørke og matte i  fargen.
Dette er en aktivitet som kan passe i et fengsel fordi det krever koordinasjon og konsentrasjon. Når man kommer inn i arbeidet med rapporter finner man en arbeidsrytme som kan roe. 

Kultur aktiviteter


Bilde over er fra Eiketunet på museumet. (Lånt fra hjemmesiden deres for å markedsføre dem. Håper de synes det er ok...)

En aktivitør skal  kunne benytte seg av de ulike kulturtilbud som finnes, eller være en drivkraft med slike tilbud selv. Det finnes mange slike tilbud hvor vi kan ta med oss brukere som ønsker slike aktiviteter.
Langs Mjøsa ligger det mange kulturperler og ulike aktivitetstilbud til befolkningen. Blandt disse finner vi Peder Balkes senter. På denne linken finner du informasjon om museet:   http://www.mjosmuseet.no/
I tilknytning til dette senteret finner vi Peder Balkes Hus som består av ildsjeler og håndverkere eller personer som ønsker å drive selvstendig. Til sammen utgjør disse et fint tilbud å besøke på en dagsutflukt, for grupper aktivitøren jobber med. 

SommerfuglJeg har alltid beundret sommerfuglen. Med dens vakre farger og litt vimstete fremferd.


Her kommer oppskriften på sommerfuglen på bilde over + en bilde av en halvferdig en, slik at du ser den før ringen er brettet...

1. omg. Hekle 6 luftmasker fest den siste masken i den første.
2.omg.  Start med 3 luftmasker, hekle 1 stav til (tilsammen 2 staver).  2 luftmasker og deretter to staver to luftmasker  osv til du har tilsammen 8 st med 2 st i hver.
3.omg. Begynn med 3 luftm + 2 staver, to luftm og  3 st i første luftmaskebue. Deretter 2 luftm, 3 st, 2 luftm, 3 st i neste luftmaskebue osv til du har kommet rundt. Fest siste stav i 3. luftmaske i starten av denne omg.
4.omg. 4 st i første luftmaskebue, 2 luftm og 4 st i samme luftmaskebue. 1 fastmaske i neste bue, *6 st i ny bue, 2 luftmasker, 6 st i samme bue, 1 fastmaske i neste bue*. Gjenta  * 1 gang i neste bue. Deretter *4 st i ny bue, 2 luftm, 4 st i samme bue, 1 fastm i neste bue*, Gjenta * 1 gang i neste bue. Så er det * 6 st  i ny bue, 2 luftmasker, 6 st i samme bue, 1 fastmaske i neste bue*. Gjenta  * 1 gang i neste bue. Til slutt er det 4 st, 2 luftm, 4 st i samme bue, 1 fastm i neste som også er starten på omgangen. Her kan du feste arbeidet eller ta en siste omgang med fastmasker i alle st og 1 fastm i luftmaskebuen til du har kommet rundt.
Brett sommerfuglen i to slik at vingene med 12 staver kommer opp. Fest den sammen med en nål. Hvis du vil kan du sy på en kropp og følehorn med nål og tråd til slutt.

Lykke til!

Tanker om blogg i aktivitørfaget

En aktivitørs jobb er å gi brukeren mulighet til økt mestring sett opp mot samfunnets krav til funksjon. En aktivitør skal tilrettelegge slik at brukeren opplever trivsel og helse.

Data- teknologien blir stadig mer tatt i bruk i samfunnet vårt. Alle vil møte dette på ett eller annet nivå, uansett alder. Offentlige instanser, banker, teleoperatører o.l. tilbyr i større grad sine tjenester på nett, og forventer at du kan tilegne deg den informasjon du trenger selv.

Antallet eldre øker. Det er viktig at de også behersker teknologien slik at de får muligheter til å delta i informasjonssamfunnet. Det er fortsatt et stort antall som vegrer seg for å ta i bruk teknologien. Aktivitørens oppgave kan være å ufarliggjøre og å drive målrettet arbeid for at brukeren skal tilegne seg digitale ferdigheter/kompetanse. Å lære å blogge kan være en innfallsvinkel til dette, der de selv kan kommunisere fritt og ut fra eget behov og nivå.

Ettersom det blir et økende antall eldre i befolkningen vil det bli behov for at folk kan stå lengre i arbeidslivet. Med den nye teknologien har man ikke lenger et like stort behov for fast kontor og arbeidsplass. I enkelte yrker kan folk gjøre mange arbeidsoppgaver hjemmefra. Det øker muligheter for å kunne jobbe selv med nedsatt funksjonsevne, og kan bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Bloggen kan være et sted der brukeren kan presentere seg og sin kompetanse.

Datateknologien kan være med på å bryte ensomhet og isolasjon. Å komme inn i et sosialt fellesskap og på den måten ha et vindu ut mot verden, kan skape økt mestringsfølelse og styrke selvbildet. Mennesker med funksjonshemminger kan oppleve å stenges ute fra det sosiale fellesskap og stigmatiseres pga sine begrensninger. Ved å bruke teknologien som verktøy i nettverksarbeidet, kan nye dører åpnes for disse menneskene. Dette kan føre til vennskap, stimuli og oppmuntring som gjør at de ser andre muligheter i egen hverdag, og som kan skape større selvfølelse og egenverdi. Bloggefellesskap kan være slike sosiale arenaer der de kan oppleve å være en del av et sosialt nettverk i forhold til egne interesser og evner.

Å bruke digitale verktøy kan bidra til å minske avstanden mellom generasjoner. Det kan gi mulighet for å opprettholde kontakt med egen familie og annet nettverk, på tross av store avstander og at vi flytter mer på oss i dag enn før.

Aktivitøren kan arrangere kurs i bruk av digitale verktøy, og samarbeide med skoler om å holde det. Her kan unge elever være ressurspersoner og lærere for eldre. Ved å  benytte seg av de unges opparbeidede digitale kompetanse, kan aktivitøren bruke elevenes kompetanse til å få generasjoner i et nærmiljø tryggere på hverandre. I tillegg lærer de noe konkret om f.eks mobiltelefon bruk, eller som i vårt tilfelle: å blogge.

Elever på vg2 aktivitør kunne også linke egen klasseblogg til f. eks en blogg ved et aktivitetssenter. På denne måten kan man øke muligheter for samarbeid der elevene blant annet kan komme med ideer til aktiviteter og lignende. Det kan gi muligheter for reelle oppdrag og oppgaver for elevene slik at det gir mening og relevans til studiet og egen læring.

Blogs in plain english

Her er et innlegg hvor man forteller om blogging som kommunikasjonsverktøy.
Kan dette være noe å bruke til fremlegg?
- Eller som en ide der vi kan gjøre det samme, men trekke det inn mot hvordan det kan brukes til dokumentasjon/ i undervisning i vår fag.


Hva kan vi som aktivitører/elever oppnå med blogging?

Hva vil vi oppnå?
Ut fra mitt ståsted tenker jeg at en aktivitør trenger å dokumentere sitt arbeid i forhold til sin egen eksistens på budsjettet. I og med at vi er på forebyggende side og ofte oppleves som et overflødighetshorn som heller ikke er lovpålagt tjeneste. Vi trenger å markedsføre våre arbeidsplasser og produkter, i likhet med andre håndverksfag. Vi er ofte alene i deltidsstillinger på arbeidsplassen og trenger et tilgjengelig fora der vi kan erfaringsdele hverdag, arbeid og aktiviteter. I tillegg trenger vi kompetanse på ikt for å skrive journalnotater, rapporter o.l som deles med andre yrkesgrupper. Disse skal kunne leses av både andre ansatte, brukerne selv og evt pårørende. Det er derfor viktig å lære seg hvordan man utrykker seg, slik at alle kan lese det du skriver uten å føle seg støtt eller feilvurdert.
Blogg er derfor et flott verktøy å øve opp disse ferdighetene i. Her kan de skrive og erfaringsdele, øve seg på å kommentere andres arbeid på en konstruktiv måte og i tillegg ta i mot andres.
Å føre blogg vil også hjelpe elevene til å øve seg i å reflektere over egen og andres læring slik som vi skal gjøre på HiAk. Dette hjelper eleven til å ikke nødvendigvis bare øve og gjøre, men at de lærer av erfaringsdelingen. Hva har de altså til slutt lært av å blogge og dele?
I tillegg er dette en grunnleggende ferdighet som kreves i det teknologiske samfunnet i dag, og som kan gjøre at vi faller litt utenfor dersom vi ikke behersker det. F eks forventer banker og enkelte offentlige kontorer at vi benytter oss av dette for å kunne henvende oss til dem. Arbeidsplassen krever kunnskaper om det, og aktivitøren skal tilrettelegge for brukere som ikke behersker dette for at de skal kunne lære bort eller hjelpe bukerne med disse tjenestene, derfor ser jeg det som en viktig kunnskap for aktivitøren....