Elevenes ulike læringstiler og ikt


-En video fra You tube som er verdt å se.
Hvilken læringsstil har du og hvordan  dette stiller seg i forhold til digitale verktøy innen pedagogikk.  0 kommentarer: