Hva kan vi som aktivitører/elever oppnå med blogging?

Hva vil vi oppnå?
Ut fra mitt ståsted tenker jeg at en aktivitør trenger å dokumentere sitt arbeid i forhold til sin egen eksistens på budsjettet. I og med at vi er på forebyggende side og ofte oppleves som et overflødighetshorn som heller ikke er lovpålagt tjeneste. Vi trenger å markedsføre våre arbeidsplasser og produkter, i likhet med andre håndverksfag. Vi er ofte alene i deltidsstillinger på arbeidsplassen og trenger et tilgjengelig fora der vi kan erfaringsdele hverdag, arbeid og aktiviteter. I tillegg trenger vi kompetanse på ikt for å skrive journalnotater, rapporter o.l som deles med andre yrkesgrupper. Disse skal kunne leses av både andre ansatte, brukerne selv og evt pårørende. Det er derfor viktig å lære seg hvordan man utrykker seg, slik at alle kan lese det du skriver uten å føle seg støtt eller feilvurdert.
Blogg er derfor et flott verktøy å øve opp disse ferdighetene i. Her kan de skrive og erfaringsdele, øve seg på å kommentere andres arbeid på en konstruktiv måte og i tillegg ta i mot andres.
Å føre blogg vil også hjelpe elevene til å øve seg i å reflektere over egen og andres læring slik som vi skal gjøre på HiAk. Dette hjelper eleven til å ikke nødvendigvis bare øve og gjøre, men at de lærer av erfaringsdelingen. Hva har de altså til slutt lært av å blogge og dele?
I tillegg er dette en grunnleggende ferdighet som kreves i det teknologiske samfunnet i dag, og som kan gjøre at vi faller litt utenfor dersom vi ikke behersker det. F eks forventer banker og enkelte offentlige kontorer at vi benytter oss av dette for å kunne henvende oss til dem. Arbeidsplassen krever kunnskaper om det, og aktivitøren skal tilrettelegge for brukere som ikke behersker dette for at de skal kunne lære bort eller hjelpe bukerne med disse tjenestene, derfor ser jeg det som en viktig kunnskap for aktivitøren....

0 kommentarer: