Flere refleksjoner, - på bloggen må det bliDet har kommet ut en bok av Tony Wagner (co - Director, Harward graduate school of education). ”The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach The New Survival Skills Our Children Need--and What We Can Do About It”

 “A bold new plan to teach and test the competencies that matter most for the 21st Century-and to motivate the "net" generation to excellence”.

Altså kjernen i hva vi har sett gjennom å jobbe med oppgave 8. Vi må huske at vi utdanner dagens elever til jobber som er i rask endring og kanskje ikke enda er oppfunnet. Hvilke egenskaper trenger de?

Wagner snakker om 7 ferdigheter:

1. Kritisk tenkning og problemløsing.

2. Samarbeid på tvers av nettverk og ledelse med innflytelse

3. Fleksibilitet og tilpasningsevne.

4. Initiativ og entreprenørskap.

5. Effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon

6. Kunnskaper i å analysere informasjon.

7. Nysgjerrighet og fantasi/ kreativitet.

 

Hva er disse nye ferdighetene og hvorfor har de blitt så viktige? Hvordan kan vi hjelpe elevene til å møte disse nye utfordringene? Hvordan kan vi motivere elevene slik at de møter samfunnets krav til kompetanse basert på deres egen kunnskap?

Trenger vi alle å kunne tilegne oss kunnskaper om å finne årsak, kunne analysere og vurdere fakta og løse problemer? Wagner sier at dette ikke lenger kun er kunnskaper for eliten , men grunnleggende ferdigheter vi alle må mestre for å overleve i arbeidslivet.

Er det dette kunnskapsløftet nå prøver å møte? Elevene er underveis og i stadig utvikling. Fokuset er på den enkelte elev. Klarer vi som lærere å møte dette på en god måte? Rekker vi det med alle arbeidsoppgaver som skal gjøres i løpet av en dag? Hvis blogg skal brukes som dokumentasjonsverktøy, hvor mye tid vil det kreve av læreren? Vil elevene være tilfreds med å få tilbakemelding av medelever og andre? Hva skal det gis tilbakemelding på og hvordan?

 

Blogg bedrer mulighetene for samarbeid med andre aktivitører, på tvers av fag, yrker og skoler. Ved å ta i bruk blogg som verktøy i aktivitørfaget vil det bedre samarbeid mellom aktivitørene og øke mulighetene for at de deler? Kan det bidra til at vi kan få faglig påfyll og øke muligheten for flere samarbeidspartnere fordi vi ofte er alene som yrkesutøver på arbeidsplassen? Kan det hjelpe oss å få fokus på aktivitørene som yrkesgruppe slik at andre ser verdien av det arbeidet vi utfører? Det er vanskelig å måle trivsel i kroner og øre på budsjettet.

Blogg åpner opp for problembasert læring og elever som er i aktivitet. Åpne oppgaver med en bred introduksjon hvor elevene selv kan velge. Når elevene dokumenterer på bloggen har læreren fortsatt mulighet til å se elevens progresjon og utvikling, selv om eleven ikke er tilstede på skolen til en hver tid. Blant annet bedrer dette muligheten til å følge opp lærlinger og prosjekt til fordypning for læreren. Kanskje utfordrer det dagens måte å undervise på? Hva om elevene ikke trenger å være i klasserommet til enhver tid men ha åpne løsninger på skolen der elevene selv velger hvor de skal jobbe?

0 kommentarer: