læringstil

Så sitter jeg her da og skal reflektere over hva jeg har lært gjennom mitt 2. år på yrkesfaglærerstudiet på HiAk. Vi har hatt 2 store oppgaver gjennom året, 4 yrkespraksiser, samlinger og pedagogisk praksis. 
Jeg jobber mer og mer med digitale verktøy gjennom oppgavene, både i forhold til å løse oppgavene og i forhold til kommunikasjon og samarbeid. I tillegg brukes IKT til å søke etter informasjon. Å dele og samarbeide med andre har gitt meg et større nettverk, muligheter for å hjelpe hverandre og å utvikle mine samarbeidsevner. 
Hovedfokuset mitt gjennom året har også vært på sanseapparatet i forhold til vår evne til å ta i mot og bearbeide all informasjon og å gjøre det om til læring. Et godt utviklet sanseapparat gir økt mulighet for bedre kommunikasjonsevne og sosialkompetanse. Dette er noe jeg har vært opptatt av på grunn av min faglige bakgunn som aktivitør, fordi jeg jobber med mennesker som ofte har et svekket sanseapparat. Hva gjør det med oss i samhandling med andre? Hvordan kan jeg tilrettelegge for aktiviteter slik at begrensningene blir bedret eller andre deler av apparatet blir styrket? Vi skal bli møtt med gode holdninger og det skal være rom for at vi er forskjellige. Samtidig er det viktig at vi gjør hverandre gode. 
Hvordan kan jeg hjelpe mine elever slik at de opplever at de kan noe og til å bli gode yrkesutøvere i faget? Hvordan kan jeg undervise elever og møte dem i deres ulike måter å tilegne seg læringstoffet på? 
- Hvis vi jobber med blogg som dokumentasjonsverktøy for praktisk arbeid og bruker det som et verktøy for læring i samspill med andre, kan vi møte elevene med større grad av variasjon i undervisningen og lettere gi åpne oppgaver så de får et eierforhold til egen læring?

Hva er læringsstil: 
"Hvordan den enkelte konsentrerer seg og absorberer, bearbeider og beholder ny og vanskelig informasjon" (Duun og Duun 1997).

 
Jeg har funnet en slideshare som sier noe om læringsstiler og LMS.0 kommentarer: