Web 2.0

Mer om hvordan vi lærer med digitale verktøy:
Hvordan kan vi på yrkesfag lære av andre når det gjelder å dokumentere på blogg? Det er foreløpig lite i bruk i design og håndverksfag.
Aktivitørene trenger å bli gode på å refektere over aktiviteter de skal tilrettelegge for andre. De skal kunne formulere seg slik at både brukere, pårørende, kollegaer og administrasjon skal kunne se hva, hvordan og hvorfor det er viktig med helsefremmende aktiviteter som stimulerer brukerne til egenaktivitet. På bloggen vil de kunne øve opp ferdighetene i å formulere seg. Gjør de det åpent vil de også kunne bli bevisste på at andre mottakere som de ikke kjenner kan lese det de skriver. Dette kan bidra til at arbeidsliv og egen læring blir mer likestilt.  De vil opparbeide en evne til refleksjon og dokumentasjon av eget arbeid som bidrar til å bevisstgjøre dem på hva som skjer. Dette kan være med på å  kvalitetssikre utøvelsen når de kommer ut i eget yrke.1 kommentarer:

Linetoppen. sa...

Den er god !!!
Det sier mye om hva vi har lært på denne oppgaven!!!