Michael Wesch

Michael Wesch er en prisbelønnet lærer ved Universitetet i Kansas. Han var en av de første vi kom over i forhold til å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Han snakket om å gjøre elevene til aktive produsenter i stedenfor konsumenter i forhold til egen læring.
Dette utfordrer den tradisjonelle undervisningen. Det jeg synes var den største oppdagelsen var at jeg kunne sitte hjemme i min egen stue å høre forelesninger i andre land. Forelesninger blir podcastet og kan høres på av meg... Utrolig morsomt. 
Arne Krokan har om dette på sin blogg om hvordan dette foregår. Han sier at å podcaste undervisning kan gjøre at elevene kan hente frem og repetere tidligere forelesninger og på den måten lettere huske hva de har lært tidligere.
Han snakker også om hvordan man kan lage en læringsssti for elevene ved hjelp av digitale verktøy. Du kan lese mer om dette her 
Forelesningen under er hentet fra youtube og varer 1 times tid, men vel verdt tiden om du er opptatt av digital kompetanse. 
Hvem utdanner vi og til hva? - Morgendagens yrkesutøvere, til jobber som ikke enda eksisterer.
Hvordan tenke at digitale verktøy skal bli like transparente i undervisningen som andre hjelpemidler, som læreboka og blyanten. Og hvordan møte elevene på egen arena. Disse barna som er født inn i informasjons- og kunnskapssamfunnet. Hvordan kan vi som lærere bidra til at undervisningen ikke blir kjedelig for de elevene som er vant til stadige skiftninger og påvirkninger? Vi må være bevisste på at samfunnet er i stadig og rask endring, det er også elevene.
1 kommentarer:

Linetoppen. sa...

VELDIG bra skrevet !!
Merker at det er en av de største oppdagelsen jeg også her gjort på denne oppgaven!!!!