Web 2.o -igjen

Jeg kom over en artikkel fra avisen Le Monde Diplomatique før påske der Mathieu O’Neil, 
Forsker ved Australia’s Department of Broadband skriver om internett og demokratiets makt i mediene på nettet. Han snakker  om hvordan internett ble skapt av informatikkstudenter og dataingeniører som var i opposisjon til de tradisjonelle autoritetene og hierarkiene. Den er utviklet og opparbeidet av likemenn og baserer seg på teknisk kompetanse. Ved at det nå i tillegg blir produsert åpen programvare på nettet til fri bruk der belønningen ikke er økonomisk, men symbolsk,  er det ikke lengre eliten som bestemmer hva slags informasjon vi tilegner oss. Han snakker om hvordan Wikipedia og nettet har påvirket blant annet store leksikon til ikke bare å være tilgjengelig på nett, men til å kunne redigeres av oss som forbrukere. Dette er skremmende og spennende. Hvordan kan vi være sikre på at den informasjonen som blir gitt er riktig, og var den nødvendigvis riktig i den tradisjonelle leksikonformen? Demokratiet og befolkningens stemme kan komme sterkere og enhver kan kanskje påvirke samfunnet på en helt annen måte enn tidligere. Da blir det som Tony Wagner ( se eget innlegg ) sier, - At det er en utfordring å undervise elever for fremtiden. Enda viktigere er det å lære elevene dannelse og å være kritiske til den informasjonen som blir gitt. Det første er å spørre hva elevene selv mener om det som blir sagt? 
Noe annet O´Neil sier er at bloggerne og det som blir sagt på wiki ikke baseres på profesjonell identitet, men får respekt utelukkende for det skriftlige arbeidet som er utført . Dette gjøres mulig ved at innholdet på nettsidene kan administreres og fritt endres av alle besøkende som har tillatelse til det. Altså ord er fortsatt makt, men du og jeg får kanskje en mulighet for litt mer innflytelse enn før...?
Nøkkelen til suksess  for web 2.0 er altså rekrutteringen. For at den skal være stor og konstant må det å arbeide med blant annet Wikipedia for enhver pris være «gøy» og umiddelbart. Det grunnleggende prinsippet lyder: «Du kan endre denne siden med det samme». Det samme gjelder for blogg der poenget er at man kommuniserer via kommentarfeltet. Hvis du vil lese art. finner du den her
Det jeg har lært gjennom å jobbe med blogg i oppgaven er at jeg lærer gjennom stimulerende samspill. Jeg har kunnet utvikle meg sammen med andre elever fordi noen er bedre enn meg selv, altså som Vygotskji sier i  min nære utviklingssone. Jeg kunne ingenting om blogg før jeg startet med oppgaven. Det jeg har lært har jeg enten funnet ut av egen interesse og indre motivasjon, eller gjennom samarbeid med andre. Å jobbe med blogg som dokumentasjonsverktøy har gitt meg kunnskaper om IKT som jeg kan ta med meg inn i lærerrollen for å møte elevene i deres hverdag og bidra til at de kan se overføringsverdien til aktivitørfaget. Hvordan blogg kan hjelpe dem i hverdagen som yrkesutøver. Ved å ha en felles blogg hvor vi har delt tanker, kunnskap, linker og informasjon med hverandre ser jeg at vi har lært kollektivt. Dette kan overføres til mine egne elever ved at jeg oppretter en klasseblogg som gis det innholdet mine elever ønsker at det skal ha. Her kan jeg også legge ut felles informasjon og oppgaver, men elevene kan også være bidragsytere på bloggen.  Dette kan være med på at elevene selv kan oppleve nytteverdien av å lære gjennom kollektiv intelligens og aktive medprodusenter. 0 kommentarer: