intelligenser og læringsstiler

Da er snart tiden her for siste pedagogiske praksis før vi er ferdig med 3 års skolegang.
Samtidig skal vi jobbe med et utviklingsarbeid i forhold til utplasseringen. Jeg er på en gruppe som har lyst til å lære mer om de 8 intelligenser, læringsstiler og læringsstrategier. Mitt ønske er å opparbeide meg kunnskap om ulike verktøy jeg kan ta med meg ut som lærer.
Hvis vi tilrettelegger for elevenes ulike læringsstiler, vil vi da være på vei mot tilpasset opplæring?
I kartleggingen under observasjonsuka er mitt ønske (som aktivitør og lærer) å ha fokuset på hva elevene er gode på. Hvordan kan elevene benytte seg av dette for å lære det de synes er vanskelig?

I følge Bunting og Lund ble det på begynnelsen av 1900-tallet utarbeidet en metode for å finne ut hvorfor enkelte elever hadde lærevansker. Dette dannet grunnlaget for intelligenstester som ble basert på logisk matematiske eller språklige oppgaver der summen av disse dannet et tall som ville si noe om barnets intelligens og muligheter for å lære( IQ, intelligenskvotient).
På 1980-tallet kom Howard Gardeners teorier om at mennesket har ulike sterke sider,
intelligenser, som kan benyttes for å oppta nytt og vanskelig lærestoff. Han mente at man ikke kunne definere intelligens som en enkeltstående, statisk evne hvert menneske har i større eller mindre grad. De 8 intelligensene beskriver et bredt spekter av evner og talenter som alle mennesker har i større eller mindre grad.

Gardner definerer intelligens som:
- evnen til å løse problemer.
- evnen til å forme ulike produkter i opplevelsesrike omgivelser og et naturlig miljø.

Mange intelligens teorien er nok mest brukt på småskoletrinnet, men kan det være at jeg som lærer får et annet syn på mine elever på vg1 design og håndverk ved å bruke denne innfallsvinkelen når jeg skal tilrettelegge undervisningen. Klarer jeg både å interessedifferensiere og yrkesforankre ved å se på elevenes ulike MI i forhold til sitt valgte yrke. Vil de ta mer ansvar for egen læring og bli mer motivert til å fullføre utdanningen.
Mitt inntrykk er at mange elever er skolelei og ikke er motiverte til teori på vg1, vil jeg ved å bruke MI klare å møte elevene med anerkjennelse for den de er slik at de selv kan oppdage hva de er gode til og hvordan de kan bruke dette til ny læring for å møte samfunnet og arbeidslivet?2 kommentarer:

Linetoppen. sa...

Knallbra skrevet !!! Kan vi ikke bare sette dette rett inn i oppgaven???

Du er god !!

Hilsen Linetoppen

Anonym sa...

hvorfor ikke:)