Gjenbruk eller Re design ? :-)

Jeg har både en mor og en søster som er flinke med økonomi.
På en eller annen måte klarer de ofte å få en krone til å bli til ti.
Dette jeg lære meg nå når jeg skal begynne for meg selv.
Jeg tror med det at jeg har noen gode læremestere i nær omkrets:)

Søsteren min sier til meg:

Vi er vant til å bygge nytt av gammalt vi...
- å lage noe ut av ikkeno.... 
og å få det til å bli no brukanes!

Når jeg var liten gikk jeg alltid i hjemmesydde klær. 
Ikke det at jeg synes det var særlig festelig på den tiden, men 
det lærte meg noe vesentlig: 

Praktiske ferdigheter og å se muligheter!

Noe annet jeg synes er viktig i dagens samfunn er å ta vare på
miljøet vårt på best mulig måte. 
Vi kjøper nytt og kaster det vi har,
derfor vil jeg lage nye ting av gamle. 

Inspirerende er det også:)


0 kommentarer: